GLASKUNSTENAAR

Beschrijving

Glasramen, liefst in monumentaal, geïntegreerd verband. Het gaat om non-figuratieve vlakbepalingen, aanvankelijk met sterke grafische inslag, meer en meer evoluerend naar een uitgepuurde essentie.

Historische situering

Ontstaan tijdens de vroege middeleeuwen, kent “glas in lood” een snelle en spectaculaire opmars met de gotische kathedralenbouw. Eeuwenlang blijft deze methode gangbaar. Tijdens de 20ste eeuw komt “glas in beton” de gelederen versterken. Recent zorgen de mogelijkheden van isolerend dubbel-glas voor erg vernieuwende perspectieven. Voeg hierbij nog een vleugje spitstechnologie, en Wim Geerts kan aan het werk!

Werkwijze

Spelen met glas is schilderen met licht. Een glasraam bestaat bij de gratie van het doorheen schijnende licht. Op dit dogma speelt Wim Geerts gretig in. Maar er is meer : niet alleen de fysieke aanwezigheid van klaterende lichtstralen speelt een rol, ook de lichtsymboliek komt om het hoekje gluren. En wat ondersteunt beter de gedachte dan “lichtproducerende” glasramen? Door foto-electrische cellen te integreren in de composities, levert hij niet alleen energie, maar komt hij bovendien tot boeiende, overlappende en verschuivende beeldfragmenten. De techniciteit werkt als toegevoegde waarde bij de klassieke kleuropvulling. Zijn glasramen zijn dan ook biezonder origineel en uniek.

Wim Geerts kende een erg interessante evolutie. Grafiek speelde aanvankelijk een grote rol : zowel het spel van loodlijnen als de toegevoegde grisailles. Intussen ontgint hij ook de derde dimensie. Al situeert een glasraam zich traditioneel in het platte vlak, ruimtelijke, zelfs sculpturale dimensies worden uitgetest. Gaandeweg gaan de kleurpartijen meer en meer op zichzelf komen te staan, geometrisch geblokt en haast mathematisch uitgebalanceerd. Wim Geerts doet dit met een evenwichtige dosering van sensibiliteit en ratio.

Conclusie

Abstractie leidt naar spiritualiteit; of is het omgekeerd? Licht symboliseert het absolute begin- en eindpunt. Zonder licht belanden we in een donkere wereld. Zwart is geen beeldende optie.

Zijn Wim Geerts’ glasramen overwinningen op de duisternis?